Сільська рада
с. Великий Житин, Рівненського р-ну, Рівненської обл.

Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків

Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків

                                                                  

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

                                                                                                         РІШЕННЯ

                                                                                                         17.06.2016  № 2

 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
19 липня 2016 р. 
за № 987/29117

Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 12, частини першої статті 50 та частини першої статті 56 Закону України «Про запобігання корупції», з метою формування та нормативного закріплення переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, Національне агентство з питань запобігання корупції ВИРІШИЛО:

1. Затвердити Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, що додається.

2. Департаменту організації роботи із запобігання та виявлення корупції подати в установленому порядку це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національного агентства з питань запобігання корупції Скопича О.Д.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

Н. Корчак


 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Національного агентства 
з питань запобігання корупції 
17.06.2016  № 2

 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
19 липня 2016 р. 
за № 987/29117

ПЕРЕЛІК 
посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків

1. Посада Глави Адміністрації Президента України та його заступників.

2. Посади керівників та заступників керівників структурних підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів центрального апарату Національного банку України.

3. Посади керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів територіальних управлінь Державної судової адміністрації України.

4. Посади керівників державних підприємств, установ, організацій, інших суб’єктів господарювання державної форми власності та їх заступників, призначення яких здійснюється державними органами.

5. Посади державної служби, визначені структурою державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, у разі недоцільності утворення структурних підрозділів.

6. Посади в органах місцевого самоврядування:

перших заступників, заступників міських (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, районного значення) голів, заступників сільських, селищних голів;

заступників голів районних, районних в містах рад;

секретарів міських (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, районного значення), сільських, селищних рад;

керуючих справами виконавчих комітетів міських (міст - обласних центрів та міста Сімферополя, міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад;

голів постійних комісій з питань бюджету обласних, Київської та Севастопольської міських рад (у разі коли вони працюють у раді на постійній основі).

Голова

Н. Корчак